Volksuniversiteit Arnhem: wij maken leren leuk!

 

*** NIEUWS ***


Van testament tot erfenis

Vroeg of laat krijg je ermee te maken: het behartigen van financiële belangen voor wie dat zelf niet kan en de zorg voor de nalatenschap bij een overlijden. De Arnhemse notaris Natascha Dröge-Steenbergen geeft voor Volksuniversiteit Arnhem drie lezingen over erfrecht. Drie lezingen vanuit drie verschillende perspectieven:

- Levenstestament/volmacht (26 november in Rozet)
‘Wie vertrouw ik het behartigen van mijn financiële belangen toe als ik dat zelf niet meer kan?’

- Erfrecht bezien vanuit de erflater (3 december in Rozet)
'Als ik kom te overlijden, wie regelt dan mijn nalatenschap? En mijn uitvaart? Kan ik mijn kinderen onterven?'

- Erfrecht bezien vanuit de erfgenamen (10 december in Rozet)
Als er iemand is overleden, moet er een nalatenschap worden afgewikkeld. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Klik op de lezingtitels voor meer informatie en inschrijving.

 ******************************
 

NT2-docent gevraagd

Bij Volksuniversiteit Arnhem is een vacature voor een ervaren docent 'Nederlands voor anderstaligen'. Het gaat om de cursussen Nederlands 2 en Nederlands 3, die op 19 januari van start gaan. De lessen zijn op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en vinden plaats in Rozet. Belangstelling? Stuur een mail naar g.vanderplas@volksuniversiteitarnhem.nl.

Binnenkort (lezingen en workshops)

1 excursie van 2 uur op woensdag 7 december 2016 om 15:00 uur.
1 lezing van 2 uur op zaterdag 10 december 2016 om 10:00 uur.
2 lessen van 2 uur vanaf zaterdag 10 december 2016 om 10:30 uur.
1 workshop van 3 uur op woensdag 14 december 2016 om 19:00 uur.
1 lezing van 1,5 uur op woensdag 14 december 2016 om 19:30 uur.
1 lezing van 2 uur op zondag 18 december 2016 om 14:00 uur.
1 lezing van 2 uur op maandag 19 december 2016 om 14:00 uur.
1 workshop van 3 uur op woensdag 11 januari 2017 om 9:30 uur.