Bestellijst

Geen bestellingen

FAQ - Veelgestelde vragen

De meeste lessen en lezingen vinden plaats in Rozet (Kortestraat 16, Arnhem) en in het Thomas a Kempis College (Thomas a Kempislaan 25, Arnhem). Kijk goed op je ‘bevestiging deelname’ (of op de website) waar je moet zijn. Op het aankondigingsscherm in de hal van Rozet vind je het zaalnummer.

Niet alle lesruimtes zijn rolstoeltoegankelijk. Neem zo nodig - voordat je je inschrijft - contact op met de cursusadministratie. Wij zoeken dan samen naar een oplossing.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij inschrijven voor een cursus, lezing of workshop?

- Online op deze website; onder aan de pagina met informatie over de activiteit van jouw keuze klik je op de groene balk met de tekst 'Inschrijving geopend'. (Een oranje balk met de tekst ‘Aanmelden wachtlijst’ wil zeggen dat de activiteit is volgeboekt. Je kunt je dan wel aanmelden en je krijgt bericht als er toch nog een plaats vrijkomt of als er een extra activiteit wordt georganiseerd.) Klik vervolgens bovenaan bij het winkelwagentje op 'aanmelden' en vul je gegevens in. Als je geen e-mailadres hebt kun je niet online inschrijven. Kijk hieronder voor schriftelijk inschrijven.

Als je nog een activiteit wil kiezen, klik dan op de knop ‘Doorgaan’.

- Schriftelijk inschrijven: print het onderstaande formulier, vul het in en stuur het naar Rozet Cursus, Postbus 1168, 6801 ML Arnhem. Je kunt het formulier ook afgeven bij de balie in de hal van Rozet, Kortestraat 16, Arnhem.

Klik hier voor het inschrijfformulier 2019-2020

Je kunt ook een inschrijfformulier ophalen bij de balie in de hal van Rozet.

Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?
- Als al vaststaat dat de activiteit doorgaat (voldoende aanmeldingen), ontvang je een ‘bevestiging deelname’, uiterlijk vijf dagen voor aanvang.

- Als nog niet besloten is tot definitieve doorgang ontvang je een ‘bevestiging inschrijving’. Heb je een week (met uitzondering van de vakantieperiodes) na je inschrijving geen bericht ontvangen, neem dan contact op: cursusadministratie@rozet.nl.

- Als er geen plaatsen meer vrij zijn, ontvang je een wachtlijstbericht. Komt er toch nog een plaats vrij (of wordt een extra activiteit geprogrammeerd), dan nemen we contact met je op.

- Als de activiteit niet doorgaat, ontvang je een bericht van annulering.

Gaat mijn cursus/lezing/workshop door?
Een activiteit kan alleen doorgang vinden als er voldoende aanmeldingen zijn. Als duidelijk is dat een activiteit definitief doorgaat, krijg je daarvan uiterlijk vijf dagen voor aanvang bericht.

Hoe kan ik betalen voor mijn cursus/lezing/workshop?
Automatische afschrijving. Als je je inschrijft (online via de website óf met een papieren inschrijfformulier), machtig je ons om het cursusgeld van je rekening af te schrijven. Als de cursusprijs hoger is dan € 140,00 kun je desgewenst in twee termijnen betalen.

Contante betaling. Bij inlevering van het inschrijfformulier aan de balie hoofdingang van Rozet, kun je contant betalen (pin of cash). Betaling in termijnen is dan niet mogelijk. Je hoeft niet je IBAN (banknummer) in te vullen

Een lezing kun je ook bijwonen zonder inschrijving vooraf (mits er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn). Je schrijft je dan ter plekke in bij de balie hoofdingang van Rozet met een inschrijfformulier en betaalt direct, eveneens bij de balie (pin of cash). We verzoeken je vriendelijk hiervoor een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Wanneer wordt het cursusgeld van mijn rekening afgeschreven?
Het cursusgeld (of de eerste termijn daarvan) wordt rond de startdatum van de activiteit van je rekening afgeschreven. Bij betaling in twee termijnen wordt de tweede termijn een maand na de eerste termijn afgeschreven. De exacte datum van afschrijving staat op de brief/mail ‘bevestiging deelname’. Het cursusgeld wordt vanzelfsprekend alleen afgeschreven als de activiteit doorgaat.

Moet ik mijn ‘bevestiging deelname’ meebrengen als entreebewijs?
Nee, dat hoeft niet. Als je tijdig hebt ingeschreven, staat je naam vermeld op de deelnemerslijst die in het bezit is van de docent (of gastvrouw/heer).

Zijn cursusboeken en andere lesmaterialen bij de cursusprijs inbegrepen?
Nee. Lesmaterialen (bijvoorbeeld cursusboeken) moet je zelf aanschaffen, ze zijn niet bij het cursusbedrag inbegrepen, tenzij anders vermeld. Eventueel aanvullend lesmateriaal (bijvoorbeeld fotokopieën) dient rechtstreeks met de docent verrekend te worden. Wij raden aan boeken en ander lesmateriaal pas aan te schaffen als duidelijk is dat de activiteit definitief doorgaat en je de ‘bevestiging deelname’ hebt ontvangen.

De ingrediënten voor de kookcursussen en –workshops zijn niet altijd bij de prijs inbegrepen. De ingrediëntkosten staan dan vermeld in de cursusomschrijving en worden tijdens de les met de docent verrekend.

Heb ik recht op korting?
Rozet Cursus hanteert de volgende kortingsregelingen:

 - Studentenkorting: Studenten krijgen een korting van 10% op de normale cursusprijs van cursussen, workshops en lezingen. Bij inschrijving dient hiervoor een kopie van een geldige collegekaart te worden bijgesloten (bij online inschrijving apart e-mailen).

GelrePas-korting: Gelrepashouders ontvangen één keer per kalenderjaar een korting van 50%. Nadat je je hebt ingeschreven lever je een kopie van je GelrePas en de betreffende coupon in bij de baliemedewerker van Rozet. Laat ook je Gelrepas zien aan de baliemedewerker. Je wordt eerst ingeschreven voor het volledig lesgeld. Na ontvangst van je kopie Gelrepas en coupon 1 wordt de korting verrekend.

- De kortingen gelden alleen voor de cursusprijs, niet voor entreekosten (van musea e.d.), ingrediënten en materialen. Er wordt geen korting op korting verleend. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend.

- Bij betaling aan de zaal wordt geen korting verleend.

Kijk voor gedetailleerde informatie over kortingen in onze Algemene Voorwaarden.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Als je je inschrijving wilt annuleren, kun je dat per e-mail (of per brief) melden bij de cursusadministratie. Telefonisch annuleren is niet mogelijk. Bij annulering van je inschrijving tot drie weken vóór aanvang van de activiteit wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig betaal?
Indien betaling achterwege blijft, ontvang je een aanmaningsbrief om het verschuldigde cursusgeld te betalen binnen veertien dagen na dagtekening. Blijft betaling alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Voor kosten en overige incassobeleid, zie onze algemene voorwaarden.

Hoeveel huiswerk kan ik verwachten?
Bij de taalcursussen is huiswerk ook onderdeel van het lesprogramma. Houd er rekening mee dat je daarvoor minimaal 2 à 3 uur per week moet vrijhouden.

Hoe moet ik mij afmelden voor een les?
Als je een les niet kunt bijwonen, stuur dan een e-mailbericht aan je docent (of eventueel aan cursusadministratie@rozet.nl).

Kan ik nog instromen als de cursus al begonnen is?
Instromen is alleen mogelijk tot en met de derde les na aanvang van de cursus, maar alleen na overleg met de cursusadministratie en na akkoord van de coördinator en de docent. De gemiste lessen worden niet in mindering gebracht op de cursusprijs.

Kan ik tussentijds overstappen naar een ander niveau?
Dit kan mits er plaats is en alleen na overleg met beide docenten.

Wanneer is er geen les?
Op feest- en vakantiedagen zijn er geen lessen. In de bevestigingsbrief die je ontvangt, staan alle lesdata vermeld.

Kan ik een docent zelf benaderen?
Voorafgaand aan een cursus is het niet mogelijk een docent direct te benaderen. Voor informatie kun je terecht bij de cursusadministratie.

Hoe krijg ik een programmagids?
De programmagids is af te halen in Rozet en op diverse andere plekken in Arnhem en omgeving, zoals de gemeentelijke informatiecentra, bibliotheken, musea en bezoekerscentra.

Je kunt ook een email sturen naar: cursusadministratie@rozet.nl Je ontvangt dan de programmagids per post.

Wanneer komt er een nieuw programma uit?
Het programma voor het nieuwe seizoen verschijn eind mei op de website.
De programmagids voor het seizoen dat in september start, verschijnt eind juni/begin juli.

Ik zie activiteiten op de website die niet in het boekje staan. Hoe zit dat?
Er worden gedurende het seizoen steeds activiteiten aan het programma toegevoegd. Kijk dus regelmatig op de website. En abonneer je op de nieuwsbrief (zie onderaan de homepage) als je nog geen cursist bent.

Ik wil een taalcursus doen. Hoe kies ik het juiste niveau?
Op deze website staat bij alle taalcursussen een korte omschrijving van de cursusinhoud en het niveau. Dat is een goede hulp bij het maken van de juiste keuze.

De taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden in niveaus ingedeeld volgens het Europees Referentie Kader (ERK). Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categoriëen: de basisgebruiker (A1 en A2), de zelfstandige gebruiker (B1 en B2) en de (zeer) vaardige gebruiker (C1 en C2). Cursussen bij de volksuniversiteit leiden in het algemeen op tot A1, A2 en soms B1 of hoger. Bij de omschrijving van de cursus staat het niveau volgens het Europees Referentie Kader aangegeven. Kijk voor meer informatie op www.erk.nl (alleen voor Frans, Duits, Engels en Spaans). Voor bijzondere, inhoudelijke vragen kun je terecht bij onze talenprogrammeur.

NT2 - Dutch for Foreigners/Nederlands voor anderstaligen
Nadat je je hebt ingeschreven voor de niveaus 1, 2, 3 en 4 word je uitgenodigd voor een intake-gesprek met een van de docenten.

Krijg ik een diploma?
Rozet Cursus volgt bij veel taalcursussen de niveau-indeling van het Europees Referentie Kader, maar verstrekt geen diploma. Je kunt wel - bij goed gevolg en 80% aanwezigheid - een bewijs van deelname ontvangen. Dit kan je tot uiterlijk 3 weken voor de laatste les aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar cursusadministratie@rozet.nl.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze activiteiten en leslocaties. Suggesties zijn van harte welkom. Je kunt ze aan de docent of aan de cursusadministratie kenbaar maken.

Als je niet tevreden bent of als je teleurgesteld bent in je verwachtingen, dan horen we dat graag.
Voor Rozet Cursus is de klachtenregeling van de bibliotheek van toepassing. Als je je mail of brief met klacht instuurt, ontvang je eerst een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een antwoord.