Talen

De taalcursussen zijn voor iedereen toegankelijk en zo opgebouwd dat men zonder enige voorkennis van de taal kan beginnen. In vervolgcursussen worden kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid. Ook de cultuur en gebruiken van het land komen aan bod. Bijna alle taalcursussen beginnen in september en eindigen in april.

Niveau-indeling 
De taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden in niveaus ingedeeld volgens het Europees Referentie kader (ERK). Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categoriëen: de basisgebruiker (A1 en A2), de zelfstandig gebruiker (B1 en B2) en de (zeer) vaardig gebruiker (C1 en C2). Cursussen bij de volksuniversiteit leiden in het algemeen op tot A1, A2 en soms B1 niveau of hoger. Bij de omschrijving van de cursus staat het niveau volgens het Europees Referentie kader aangegeven. Zie voor meer informatie www.erk.nl.

Studieboeken
In de cursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden die speciaal ontwikkeld zijn voor onderwijs aan volwassenen. Kosten voor het lesmateriaal (boeken en cd's) zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal zoals kopiëen kun je rechtstreeks met de docent te verrekenen. Lesboeken kunt u bestellen bij de boekhandel. Houd er bij voortijdige aanschaf rekening mee dat een cursus bij onvoldoende belangstelling tot een week voor aanvang geannuleerd kan worden!

Niet diplomagericht
De cursussen zijn niet diplomagericht. Je leert een taal in een ongedwongen sfeer. Bij 80% aanwezigheid kun je een deelnamebewijs aanvragen.

Uw inzet
Een taal leren vergt de nodige inzet en inspanning. Het volgen van de lessen en het maken van huiswerkopdrachten zijn nodig om goede resultaten te behalen.

Scrabble 450px