Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NED220

Nederlands intensief 2

Nederlands intensief 2
Cursuscode: NED220

IMPORTANT! READ THIS CAREFULLY!

This course is intensive twice a week 3 hours!

The course 'Dutch as a Second Language 2' is meant for those who have completed the course 'Dutch as a Second Language 1' and for those who have a basic knowledge of the Dutch language. This course focuses on speaking and listening skills, but ample attention will be given to reading and writing skills as well. PLEASE NOTE: THIS IS A LANGUAGE COURSE, IT IS NOT THE 'INBURGERINGSCURSUS', WE DO NOT PARTICIPATE IN DUO!

- You need to have a basic knowledge of English.
- Lessons are twice a week 3 hours on Monday and Thursdays, in the evening.
- Homework: approximately 3 hours a week. You need to have a computer and an internet connection at your disposal.
- If you are a new student we will take up contact with you after you have registered for the course, to enquire on your prior education. 
- The course Dutch 2 leads you to A2 (Common European Framework of Reference).

- You will receive a written proof of participation if you have completed the course and if you have attended at least 80% of the lessons.
- Buy the coursebook not before you are sure you can join the course.

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG!

Dit is een intensieve cursus van 2x per week 3 uur!

De cursus 'Nederlands niveau 2' is voor cursisten die de cursus 'Nederlands niveau 1' hebben gevolgd. Ook nieuwe cursisten met enige kennis van het Nederlands zijn welkom. Het accent ligt op de spreek- en luistervaardigheid, maar ook aan het lezen en schrijven wordt ruimschoots aandacht besteed.
DIT IS EEN TAALCURSUS, HET IS NIET DE 'INBURGERINGSCURSUS', WIJ PARTICIPEREN NIET IN DUO!

- De lessen zijn tweemaal per week: op maandagavond en op donderdagavond.
- Huiswerk: ongeveer 3 uur per week. Je moet thuis de beschikking hebben over een computer met internetverbinding.
- Als je een nieuwe cursist bent nemen we contact met je op nadat je je hebt ingeschreven, om te informeren naar je voorgaande opleiding.
- Je dient over een basale kennis van het Engels te beschikken.
- De cursus Nederlands 2 leidt op tot Niveau A2 (Europees Referentie Kader).
- Je krijgt een bewijs van van deelname als je de cursus hebt afgerond en minimaal 80% aanwezig bent geweest.
- Koop het cursusboek pas als je zeker weet dat je geplaatst bent.

 

 

Maandag 11 mei 2020
12 lessen van 3 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 280,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
Boek: 'De opmaat' (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 22:00
Locaties: Rozet, Rozet (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
'Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda tot beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, heb ik in Tilburg en Nijmegen Nederlands Recht gestudeerd (1969-1974). Vanaf 1977 studeerde ik geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en promoveerde tot doctor in de letteren in 1997. Sinds 1976 ben ik werkzaam in het tertiair onderwijs, zowel mbo als (post-)hbo. Vanaf 1980 doceerde ik rechtswetenschappen ten behoeve van o.a. accountantsopleidingen (privaatrecht, met accent op handels- en ondernemingsrecht). Vanaf 2001 doceer ik Nederlands aan Duitstaligen die een opleiding willen volgen aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Daarnaast heb ik enige jaren (2004-2008) in Duitsland cursussen Nederlands verzorgd, voor mensen die in Nederland werkzaam wilden zijn. Mijn ervaring met anderstaligen is zeer positief. De plezierige wisselwerking tussen de cursisten en mijzelf is zeer stimulerend en leerzaam. Sinds september 2012 geef ik aan Volksuniversiteit Arnhem met veel plezier Nederlands aan cursisten die een bonte verzameling aan nationaliteiten vertegenwoordigen, met één gemeenschappelijk doel: zich kunnen uitdrukken in het Nederlands! Tot zover het 'beroepsmatige' verhaal. Graag wil ik iets zeggen over één van mijn hobby's: het lange afstandswandelen. In de afgelopen jaren heb ik een groot aantal Europese wandelingen gelopen; o.a. van de Atlantische kust in het westen van Ierland (Galway) tot Slowakije (Bratislava); een afstand van 2500 km.