Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: NED105

Nederlands niveau 1/Dutch level 1 (sept)

Nederlands niveau 1/Dutch level 1 (sept)
Cursuscode: NED105

IMPORTANT! READ THIS CAREFULLY!
The course 'Dutch as a Second Language 1, beginners' is meant for non-native speakers who have no prior knowledge of Dutch and who have completed their secondary education (similar to Dutch havo) in their country of origin. THIS IS A LANGUAGE COURSE, IT IS NOT THE 'INBURGERINGSCURSUS', WE DO NOT PARTICIPATE IN DUO!
- Lessons are twice a week, 15 Hours(NED105) on Mondays and Thursdays, or Wednesday 3 Hours(NED100)
- Homework: approximately 3 hours a week. You need to have a computer and an internet connection at your disposal.
- After you have registered we will take up contact with you to enquire on your prior education.
- You need to have a basic knowledge of English.
- The course Dutch 1 leads you to A1 (Common European Framework of Reference).
- You will receive a written proof of participation if you have completed the course and if you have attended at least 80% of the lessons.
- Don't buy the coursebook before you are sure you can join the course.
- When you subscribe please mention on the entry-form for which secondary education you graduated en if you have basic knowledge of the English language.


BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG!
De cursus 'Nederlands niveau 1, beginners' is voor buitenlanders die nog geen ervaring hebben met de Nederlandse taal en die een middelbare schoolopleiding hebben gevolgd vergelijkbaar met het Nederlandse havo. DIT IS EEN TAALCURSUS, HET IS NIET DE 'INBURGERINGSCURSUS', WIJ PARTICIPEREN NIET IN DUO!
- De lessen zijn tweemaal per week 1,5 uur(NED105): op maandag en donderdag, of op woensdag 3 uur(NED100)
- Huiswerk: ongeveer 3 uur per week. Je moet thuis de beschikking hebben over een computer en een internetverbinding.
- Nadat je je hebt ingeschreven nemen wij contact met je op om te informeren naar je vooropleiding. 
- Je dient over basis kennis van het Engels te beschikken.
- De cursus Nederlands 1 leidt op tot niveau A1 (Europees Referentie Kader).
- Je ontvangt een bewijs van deelname als je de cursus hebt afgerond en minimaal 80% van de lessen aanwezig bent geweest.
- Koop het cursusboek pas als je zeker weet dat je geplaatst bent.
- Vermeld bij je aanmelding je vooropleiding en of je basiskennis van de Engelste taal hebt.

Donderdag 19 september 2019
24 lessen van 1,5 uur , meerdere bijeenkomsten per week aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 280,00 Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Dhr. Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
Boek: 'De opmaat' (klik hier voor meer informatie)
19:00 - 20:30
Locaties: Thomas a Kempis College, Thomas a Kempis College (klik hier voor de adresgegevens)
Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
Mr. dr. M.H.W. (Matthieu) Aalders
'Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda tot beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, heb ik in Tilburg en Nijmegen Nederlands Recht gestudeerd (1969-1974). Vanaf 1977 studeerde ik geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen en promoveerde tot doctor in de letteren in 1997. Sinds 1976 ben ik werkzaam in het tertiair onderwijs, zowel mbo als (post-)hbo. Vanaf 1980 doceerde ik rechtswetenschappen ten behoeve van o.a. accountantsopleidingen (privaatrecht, met accent op handels- en ondernemingsrecht). Vanaf 2001 doceer ik Nederlands aan Duitstaligen die een opleiding willen volgen aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Daarnaast heb ik enige jaren (2004-2008) in Duitsland cursussen Nederlands verzorgd, voor mensen die in Nederland werkzaam wilden zijn. Mijn ervaring met anderstaligen is zeer positief. De plezierige wisselwerking tussen de cursisten en mijzelf is zeer stimulerend en leerzaam. Sinds september 2012 geef ik aan Volksuniversiteit Arnhem met veel plezier Nederlands aan cursisten die een bonte verzameling aan nationaliteiten vertegenwoordigen, met één gemeenschappelijk doel: zich kunnen uitdrukken in het Nederlands! Tot zover het 'beroepsmatige' verhaal. Graag wil ik iets zeggen over één van mijn hobby's: het lange afstandswandelen. In de afgelopen jaren heb ik een groot aantal Europese wandelingen gelopen; o.a. van de Atlantische kust in het westen van Ierland (Galway) tot Slowakije (Bratislava); een afstand van 2500 km.