Werk & Zelfontplooiing

Wil je zelf een website maken, voor eigen gebruik of voor een vereniging? Wil je een blog beginnen? We bieden cursussen waar je leert hoe je dat moet aanpakken, op een professionele manier. Dan gaat het niet alleen over de techniek van het bouwen, maar ook over het onderhoud, het webklaar maken van tekst en beeldmateriaal, en bijvoorbeeld het toepassen van plug-ins.